MEDLEMSKAP

Medlemskapet i MBSK koster 500,-
200,- i forbundskontigent til Norges Benkeskytterforbund kommer i tillegg.
Inklusive i medlemskap hos MBSK er skivemateriel og ingen treningsavgift.

Vi benytter skytebanen på Terningmoen Leir.

Treningsdager for MBSK:
Informasjon om treningsdager for 2020 kommer.

Endringer kan forekomme, og vil blir annonsert på MBSK.no og vår facebookside

 

Vi benytter spond som informasjonskanal. Her vil alle nye medlemmer bli lagt til.
Betaling for medlemskap i mbsk og nbsf kommer via Spond appen.