Ta kontakt på post@rmoen.no ved feilregistrering eller endring.